DÜZENLEME KURULU

Kongre Onursal Başkanları

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mevlüt TÜRK

SDÜ Ziraat Fakütesi Dekanı

Dr. Nevzat BİRİŞİK

GTHB TAGEM Genel Müdürü

Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Bahri KARLI

SDÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Düzenleme Kurulu Sekretaryası

Arş. Gör. Dr. Deniz SARICA

SDÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Vecdi DEMİRCAN

SDÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Doç. Dr. Tufan BAL

SDÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Doç. Dr. Mevlüt GÜL

SDÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Doç. Dr. Fatma Handan GİRAY

SDÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Doç. Dr. Hasan YILMAZ

SDÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Doç. Dr. Hacer ÇELİK ATEŞ

SDÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Doç. Dr. Masum BURAK

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Dr.Şenay ÖZGER

SDÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Dr. A. Ahmet YÜCER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İsa EREN

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı MAREM Müdürü

Hüseyin AKGÜL

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı MAREM

Dilek KARAMÜRSEL

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı MAREM

Meltem EMRE

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı MAREM

Alamettin BAYAV

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı MAREM

Fatma Pınar ÖZTÜRK

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı MAREM