KONGRE KONULARI

 • Tarımsal İşletmecilik

 • Üretim Ekonomisi

 • Tarımsal Pazarlama

 • Uluslararası Tarım ve Ticaret

 • Tarımsal Finansman

 • Tarımsal Örgütlenme

 • Kırsal Kalkınma

 • Tarımsal Yayım ve Haberleşme

 • Tarım ve Gıda Politikası

 • Doğal Kaynaklar, Çevre, Enerji Ekonomisi ve Politikaları

 • Tarım Hukuku

 • Tarıma Dayalı ve Tarımsal Sanayi

 • Sulama Ekonomisi

 • Tarımda Risk ve Belirsizlik Yönetimi

 • Kırsal Yoksulluk

 • Kırsal Sosyoloji