BİLİM KURULU

Bilim Kurulu Listesi

Sıra No Ünvanı Adı Soyadı Kurum / Kuruluş
1 Prof. Dr. Murat YERCAN Ege Üniversitesi
2 Prof. Dr. Cuma AKBAY Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
3 Yrd. Doç. Dr. Songül AKIN Dicle Üniversitesi
4 Prof. Dr. İsmet BOZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
5 Prof. Dr. Turan BİNİCİ Harran Üniversitesi
6 Prof. Dr. Dilek BOSTAN BUDAK Çukurova Üniversitesi
7 Doç. Dr. Erdal DAĞISTAN Mustafa Kemal Üniversitesi
8 Yrd. Doç. Dr. Hasan Gökhan DOĞAN Ahi Evran Üniversitesi
9 Prof. Dr. İsmail Hakkı İNAN Namık Kemal Üniversitesi
10 Prof. Dr. Bahri KARLI Süleyman Demirel Üniversitesi
11 Prof. Dr. Taner KUMUK Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
12 Prof. Dr. Cennet OĞUZ Selçuk Üniversitesi
13 Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi
14 Prof. Dr. Cengiz SAYIN Akdeniz Üniversitesi
15 Yrd. Doç. Dr. Kasım ŞAHİN Iğdır Üniversitesi
16 Prof. Dr. Hasan VURAL Uludağ Üniversitesi
17 Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi
18 Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM Yüzüncü Yıl Üniversitesi
19 Dr. Muhammet DEMİRTAŞ Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM
20 Dr. Taylan KIYMAZ Kalkınma Bakanlığı