Tarım, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye açısından da stratejik önemini koruyan ve devam ettiren bir sektördür. Tarımın sorunları ve gelişimi, her ülkede farklılık arz etmesine rağmen, küreselleşme tüm ülkelerin tarım sektörünü etkilemektedir. İşletme ölçeklerinin büyümesi, yoğun teknoloji kullanımı, uzmanlaşmanın yaygınlaşması ve ticaret hacminin artması günümüzde tarımda öne çıkan konulardır. İklim değişikliği, gıda güvenliği ve güvencesi, etkinlik, enerji kullanımın artması; hem ulusal hem de uluslararası platformlarda tartışılan ve çözüm geliştirilmeye çalışılan başlıca alanlardır.


Türkiye Ulusal Tarım Ekonomisi Kongreleri üniversitelerimizin Tarım Ekonomisi bölümleri öncülüğünde düzenlenmektedir. İlki 1994 yılında İzmir'de düzenlenen kongre, her 2 yılda bir farklı üniversitelerce gerçekleştirilmektedir. Selçuk Üniversitesinde gerçekleştirilen X. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde gerçekleştirilen XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresine katılan katılımcıların teveccühleri ile XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi'nin 25-27 Mayıs 2016 tarihlerinde Güller ve Göller Diyarı Isparta’da düzenlenmesine karar verilmiştir.


Tarım sektörünün sorunlarının, yalnızca sektörün değil aynı zamanda ülkenin temel sorunları olduğunun altını çizerek; 25-27 Mayıs 2016 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi'nde, değerli çalışmalarınızı ve görüşlerinizi paylaşmak üzere sizleri aramızda görmek bizleri mutlu edecektir.


Bu Kongreyle; ilgili paydaşlar arasında bilgi alışverişinin sağlanması, sektörün sorunlarının ortaya konması ve sorunlara çözüm sağlayacak politikaların geliştirilmesi gibi sonuçların elde edilmesi beklenmektedir. 


Saygılarımızla,


Kongre Düzenleme Kurulu

Kongre Konuları

 • Tarımsal İşletmecilik
 • Üretim Ekonomisi
 • Tarımsal Pazarlama
 • Uluslararası Tarım ve Ticaret
 • Tarımsal Finansman
 • Kırsal Sosyoloji
 • Tarımsal Örgütlenme
 • Kırsal Kalkınma
 • Tarımsal Yayım ve Haberleşme
 • Tarım ve Gıda Politikası
 • Doğal Kaynaklar, Çevre, Enerji Ekonomisi ve Politikaları
 • Tarım Hukuku
 • Tarıma Dayalı ve Tarımsal Sanayi
 • Sulama Ekonomisi
 • Tarımda Risk ve Belirsizlik Yönetimi
 • Kırsal Yoksulluk

Düzenleyen Kuruluşlar